JavaScript 数组去重并重复元素出现的次数实例

 更新时间:2017年12月14日 08:57:45   作者:孟繁贵   我要评论
下面小编就为大家分享一篇JavaScript 数组去重并重复元素出现的次数实例,具有很好的参考价值,希望对大家有所帮助。一起跟随小编过来看看吧

1、方法一

var arr = [1, 2, 3, 1, 2, 4];
 function arrayCnt(arr) {
 var newArr = [];
 for(var i = 0; i < arr.length; i++) {
  if(newArr.indexOf(arr[i]) == -1) {
  newArr.push(arr[i])
  }
 }
 var newarr2 = new Array(newArr.length);
 for(var t = 0; t < newarr2.length; t++) {
  newarr2[t] = 0;
 }
 for(var p = 0; p < newArr.length; p++) {
  for(var j = 0; j < arr.length; j++) {
  if(newArr[p] == arr[j]) {
  newarr2[p]++;
  }
  }
 }
 for(var m = 0; m < newArr.length; m++) {
  console.log(newArr[m] + "重复的次数为:" + newarr2[m]);
 }
 }
 arrayCnt(arr);

2、方法二(set方法去重)

var arr = [1, 2, 3, 1, 2, 4];
 function arrayCnt(arr) {
 var newArr = [];
 //使用set进行数组去重
 newArr = [...new Set(arr)];
 var newarr2 = new Array(newArr.length);
 for(var t = 0; t < newarr2.length; t++) {
  newarr2[t] = 0;
 }
 for(var p = 0; p < newArr.length; p++) {
  for(var j = 0; j < arr.length; j++) {
  if(newArr[p] == arr[j]) {
  newarr2[p]++;
  }
  }
 }
 for(var m = 0; m < newArr.length; m++) {
  console.log(newArr[m] + "重复的次数为:" + newarr2[m]);
 }
 }
 arrayCnt(arr);

以上这篇JavaScript 数组去重并重复元素出现的次数实例就是小编分享给大家的全部内容了,希望能给大家一个参考,也希望大家多多支持澳门金沙网上娱乐。

相关文章

最新评论